Zapyon koferans ve sergi sarayı :

Milli parkın güney tarafında, Euagelos Zappas’ ın mirası ve kuzeni Konstantin Zappas’ a bıraktığı vasiyet ile inşa edilmiş, zarif bir bina bulunmaktadır. Bu bina, dünya çapında, olimpiyat oyunlarının tekrar canlandırılması için inşa edilmiş ilk binadır. Yapının ilk çizimleri Boulanger’ e ait olmasına karşın son şeklini Theophilus Hansen vermiştir. Açılışı ise 1888 tarihinde yapılmış. Bina 2004 Atina Olimpiyatlarında yönetim komitesi binası olarak kullanıldı. Burada sık sık sergiler düzenlenmekle beraber güzellik yarışmaları için de ideal bir ortam teşkil etmektedir.

Olimpuslu Zeus tapınağı ve Adrian kapısı :

Zapyon binasının tam karşısında devasa boyutlardaki Zeus tapınağından arta kalan bir takım sütun ziyaretçileri adeta ağzı açık bırakmakta. Antik çağlarda Atinalılar büyük bir tufandan sonra suların bu bölgede bir kuyu vasıtasıyla çekildiğine inanırlarmış. Ayrıca tufandan kurtulan ve Helen ırkının atası sayılan ilk insan Deukalion’ un mezarı civardaymış. MÖ 515’ te Atinalı Tiran Pisistratos burada İonya bölgesindeki dev tapınakların ölçeğinde bir tapınak inşa etmeye karar verir ancak MÖ 508 senesinde tiran yönetiminin çökmesiyle Atinalılar zulüm sembolü saydıkları bu yapının inşaatını devam ettirmezler. Helenistik dönemdeki çabalar Roma devrinde de devam ettirilir ancak Augustus zamanına kadar olan girişimler başarısızlıkla sonuçlanır. Neticede Adrianus tarafından tapınak MS 132 senesinde tamamlanır ve Atina halkının ibadetine açılır. 104 sütunlu binanın, yerden alınlığın en üst noktasına kadar olan yüksekliği 27,4 m olup, uzunluğu 110,35 m, genişliği ise 43,68 metredir. Böylelikle Partenon tapınağından yaklaşık 4 misli büyük bir tapınaktır.

Atinalılar Adrianus’ a olan minnettarlıklarını imparator için inşa ettikleri apsis ile dile getirmişlerdir. Dikkat edilirse kapının iki tarafında, apsisin hemen üzerinde kitabeler fark edilecektir. Bunlardan batı tarafındaki «burası Thiseus’ un şehri Atina», doğu tarafında ise «burası Thiseus’ un değil Adrianus’ un şehri Atina» diye yazar.

Panatinaikon Stadyumu :

Ardittos tepesi yamaçlarında, güzel mermerli anlamına gelen -Kallimarmaron- adıyla da anılan, 1896’ da ilk çağdaş Atina olimpiyatlarının düzenlendiği stadyum yer alır. İlk yapı MÖ 330 senesinde, antik agora meydanı spor müsabakaları için artık yeterli değilken, Atinalı politikacı Likurgos tarafından büyük Panatinea yortusunda düzenlenen yarışmalar için yaptırılmış. O zamanlar, tabii ki, stadyum ne bu kadar büyük ne de mermerlerle süslüydü. Seyirciler yamaçlarda toprak üzerinde yerlerini alırlardı. MS 140 senesinde Atinalı zengin ve filozof Herod tarafından 50.000 kişilik kapasitede, 204 x 83 m boyutlarında, mermer stadyum inşa edilmiş. Asırlar sonra stadyumun üzeri molozlarla kaplanmış ve tahribata uğramış. 1870 senesinde çağdaş Atina şehri inşa edilirken kazılar yapılmış, Georgios Averof’ un bağışlarıyla tamamlanan yapı, 1896 sensinde ilk Olimpiyatlara ev sahipliği yapmış. 2004 Atina Olimpiyatlarının maraton koşusu burada tamamlandı.